Gaju's blog

LONDON EDINBURGH LONDON 2017 by Dr.Chandrakant Harpale

LONDON EDINBURGH LONDON 2017

DREAMING 2021

 

"Your visa is rejected". असे पत्र हातात पडताच पायाखालची वाळू सरकली. हातामध्ये सहा दिवस होते. कागदपत्रातील त्रुटी दुरुस्त करून मुंबई गाठली. Special priority  catagary मधे apply करुन एक दिवसात व्हिसा मिळाला. २४ जुलैच्या संध्याकाळी पुणे दिल्ली व पहाटे तेथून लंडन ला प्रयाण केले. हिथ्रो विमानतळावर ऊतरताच तेथील हवामान चांगलेच थंड होते. आमचा मुक्काम Illford येथील हाँटेल St Georgio मधे होता.

Ghorwadeshwar Hike & Bike

Information about Ghorwadeshwar - 

‘Ghorwadeshwar’ (मराठी: घोरवडेश्वर) is near Somatne Phata, Most of the times we ICC friends visited this place.Many times started early in the morning and Cycle till Ghorwadeshwar base and start climbing the mountain.