ajitpatil's blog

"मोहरलेले" 13 तास पुणे - गोवा रेस दिवस दुसरा.

वाचण्या आधी काही सूचना !
एकूण वर्णाचा वेळ 13 तास !
एकूण अंतर 230 किलो मीटर !
एकूण लिहायला लागलेला वेळ 10 तास !
एकूण वाचायला लागणार वेळ किमान अर्धा तास !
एकूण तेवढा वेळ ठेऊन,सगळंच वाचा तर मजा !
एकूण वेळ सांगणं हे निमित्त,बाकी ही सगळीपण मजा!

"सरफरोशी तमन्ना आज हमारे दिल मे है !
देखना है जोर किताना बाजुये कातिल मे है !"

"मंतरलेले 13 तास" पुणे -गोवा रेस दिवस पहिला!

वाचण्या आधी काही सुचना
एकूण वर्णन 13 तास
एकूण अंतर 260 किलो मीटर
एकूण लिहायला लागलेला वेळ 10 तास
एकूण वाचायला लागणार वेळ किमान अर्धा तास
एकूण तेवढा वेळ ठेऊन, सगळंच वाचा तर मजा !
एकूण वेळ सांगणे हे निमित्त,बाकी ही सगळी पण मजा !

"सरफरोशी तमन्ना आज हमारे दिल मे है !
देखना है जोर किताना बाजुये कातिल मे है !"

सायकल प्रवास - पुणे ते पोखले (वारणानगर, कोल्हापूर )- एक स्वप्नपूर्ती

नमस्कार मंडळी..